GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » Posts tagged 'Vatican-II'

Tag Archives: Vatican-II

Advertisements

SÁU TỪ NGỮ GIÚP HIỂU HIẾN CHẾ MỤC VỤ GAUDIUM ET SPES

Các dấu chỉ của thời đại

Trong toàn bộ Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et spes (Vui mừng và hy vọng), Công đồng tìm cách phân định “các dấu chỉ thời đại” (GS 4,1), tức là phân định các biến cố lịch sử có ý nghĩa đối với lịch sử nhân loại, xã hội, kinh tế và chính trị, và đọc ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử này. Công đồng đề ra một phương pháp phân định: (more…)

Advertisements

SÁU TỪ NGỮ ĐỂ HIỂU HIẾN CHẾ DEI VERBUM

Hiến chế tín lý “Dei Verbum” (Lời Thiên Chúa) về Mạc Khải thánh đã được Công Đồng chuẩn nhận vào tháng 11 năm 1965. Hiến chế nói rõ và tái xác định những khái niệm thiết yếu để hiểu, giải thích và công bố Lời của Thiên Chúa. (more…)

SÁU TỪ NGỮ ĐỂ HIỂU HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM

Hiến chế tín lý “Lumen gentium” (Ánh sáng muôn dân) muốn thoát khỏi quan niệm pháp lý và xã hội học về Giáo Hội.

Giáo Hội, Thân Thể của Đức Kitô và sự hiệp thông

Chương đầu tiên của Hiến chế Lumen gentium có tựa đề “Mầu Nhiệm Giáo Hội”, cần phải hiểu theo nghĩa mà Thánh Phaolô hiểu, đó là “ý định” của Thiên Chúa. Nhưng, nói một cách chính xác, bản văn muốn thoát khỏi quan niệm pháp lý và xã hội học về Giáo Hội. Vì lẽ đó, bản văn đưa ra những hình ảnh ẩn dụ rất phong phú về Giáo Hội, và điều quan trọng là gìn giữ tính đa dạng này.

(more…)

SÁU TỪ NGỮ GIÚP HIỂU HIẾN CHẾ PHỤNG VỤ “SACROSANCTUM CONCILIUM”

Tham dự

 Từ thế kỷ XI, việc cử hành phụng vụ là công việc của linh mục. Ngài thinh lặng dâng lễ, trong khi cộng đoàn tham dự thì ở xa bàn thờ. Các nhà thần học thế kỷ XX đã tái khám phá, nơi các Giáo Phụ, khái niệm “Ecclesia”, một khái niệm có nghĩa là “hiến dâng trên toàn thế giới” hy tế của Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Piô X đã biến “sự tham dự chủ động/tích cực” của các tín hữu (Tra le sollecitudini, 1903)  thành một khẩu hiệu, được các vị kế nhiệm lấy lại. Sự tham dự này trở nên nét chủ đạo của Hiến chế phụng vụ “Sacrosanctum Concilium”, để “các tín hữu tham dự vào mầu nhiệm đức tin ấy, không như những khách bàng quan, câm lặng, nhưng là những người thấu đáo mầu nhiệm đó nhờ các nghi lễ và kinh nguyện: họ tham dự hoạt động thánh một cách ý thức, thành kính và linh động” (số 48). Sự tham dự này phải “trọn vẹn, ý thức và chủ động”, “hiệu năng”, “bề trong và bề ngoài”, “thành kính”, “ý thức, chủ động/tích cực và dễ dàng”… (more…)