GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » TỦ SÁCH » Nhật ký tâm hồn

Category Archives: Nhật ký tâm hồn

Advertisements

NHẬT KÝ TÂM HỒN THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII

Bản Việt ngữ của linh mục Trần Văn Thông

Linh mục Trăng Thập Tự cập nhật theo ấn bản Senatus 1970 và bản Pháp ngữ của Ed. Du Cerf, 1964.


(more…)

Advertisements