GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » SUY NIỆM LỜI CHÚA » Chúa Nhật

Category Archives: Chúa Nhật

Advertisements

LỜI CẦU NGUYỆN CHƯA ĐƯỢC TRẢ LỜI

Bài giảng Lễ Chúa Nhật XX TN A

Tại Giáo xứ Kim Long, Huế

           Kính thưa Anh Chị Em,

           Qua bài Phúc Âm nói về lời cầu xin với lòng tin mạnh mẽ của người đàn bà Canaan hôm nay, tôi xin chia sẻ ba ý tưởng: (more…)

Advertisements

ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH

Giảng Lễ Chúa Nhật XVIII TN tại Gx. Kim Long, Huế

(Is 55, 1-3; Rm 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21)

             Kính thưa Anh Chị Em,

            Chúng ta thường quan tâm đến nhu cầu thực tế của con người là cái ăn cái uống thỏa mãn cơn đói cơn khát vật chất. Nhưng Chúa Giêsu trước hết chạnh lòng thương đám đông về một cơn đói và khát khác cao hơn, đó là đói khát chân lý cứu rỗi, và Ngài đã dạy dỗ họ, củng cố lòng tin của họ bằng việc chữa lành các bệnh nhân của họ mà họ đã tin tưởng mang đến xin Ngài cứu giúp.

(more…)

TOÀN BỘ CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT NĂM A CỦA LINH MỤC FRANK DOYLE, DO MAI TÁ DIỄN DỊCH

FRANK DOYLE SJ

S U Y N I Ệ M L Ờ I N G À I

(more…)

TOÀN BỘ CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT NĂM C CỦA LINH MỤC FRANK DOYLE, DO MAI TÁ DIỄN DỊCH

FRANK DOYLE , SJ

S U Y  N I Ệ M  L Ờ I  N G À I

N Ă M C

(more…)

BÀI GIẢNG CỦA CHA ETCHARREN TẠI GIÁO XỨ KIM LONG

Dưới đây là bài giảng của Cha Jean Baptiste Etcharren trong thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay, C, sáng 17.03.2013:

(more…)

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C: THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2013, Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI  đã viết về  chúng ta: “Các Kitô hữunhững người đã được chinh phục bởi tình yêu của Đức Kitô và do đó được thúc đẩy bởi tình yêu này (more…)

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C: HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC LÀM HÒA VỚI THIÊN CHÚA

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Mùa Chay là Mùa Ăn Năn Sám Hối để được làm hòa với Thiên Chúa. (more…)

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C: THIÊN CHÚA GIẢI THOÁT KHỎI CẢNH NÔ LỆ & ÁP BỨC

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Câu nói bất hủ của Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục tiến sĩ Hội Thánh “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô” (more…)

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C: “HÃY VÂNG NGHE LỞI NGƯỜI”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Thánh Kinh, nhất là trong Cựu Ước có 2 truyền thống văn chương diễn tả Thiên Chúa một cách rất khác nhau, thậm chí có vẻ như mâu thuẫn với nhau nhưng thực sự lại bổ sung cho nhau. (more…)