GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » SUY NIỆM LỜI CHÚA » Chúa Nhật

Category Archives: Chúa Nhật

Advertisements

DTC PHANXICÔ: “ÉP-PHA-THA” – MỞ LÒNG MÌNH RA VỚI THIÊN CHÚA VÀ ANH EM

Chúa Giêsu đã làm người để giúp con người, vì tội lỗi, bị câm điếc nội tâm, có thể nghe tiếng Chúa và đến lượt mình, con người học (more…)

Advertisements

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXII TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Mc 7,1-8.14-15.21-23  (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXI TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Ga 6,54a.60-69  

Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống…” (Ga 6,51-58) (more…)

BÀI CHIA SẺ CỦA CHA GIÁM ĐỐC GIUSE HỒ THỨ TRONG THÁNH LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em rất thân thương,

Mỗi lần về lại Kim Long hay là có dịp ra dâng lễ với anh chị em, lúc nào tôi cũng thấy xúc động, rất xúc động. Niềm xúc động đầu tiên (more…)

TIN MỪNG LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Ga 6, 41-51  

Khi ấy, người Do-thái xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông (more…)

ĐTC PHANXICÔ: TIN CHÚA VÀ LÀM CÁC VIỆC CỦA CHÚA

“Nếu những lo lắng quan tâm về lương thực vật chất cần thiết thì việc vun trồng mối quan hệ với Chúa Giêsu và củng cố niềm tin vào Ngài – Đấng là bánh sự sống, đã đến để giải cơn đói chân lý, (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Ga 6,24-35  

Khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm kiếm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Ga 6: 1-15  

Hôm ấy, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI TN NĂM B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng   Mc 6,30-34

Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em (more…)

DTC PHANXICÔ: NHÀ TRUYỀN GIÁO ĐẶT TRUNG TÂM SỨ ĐIỆP VÀO ĐỨC GIÊSU VÀ RA ĐI VỚI MỘT PHƯƠNG TIỆN KHÓ NGHÈO

Tin Mừng hôm nay (Mc 6: 7-13) tường thuật lại khoảnh khắc Chúa Giêsu sai Mười Hai Tông đồ ra đi thi hành sứ mạng. Sau khi gọi các ông từng người một, “để họ ở với Ngài” (Mc 3:14), lắng nghe Lời (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng   Mc 6,7-13

Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không (more…)

ĐTC PHANXICÔ: CHÚA MỜI GỌI CHÚNG TA KHIÊM NHƯỜNG VÀ NGOAN NGOÃN LẮNG NGHE NGÀI

Thiên Chúa không theo những định kiến và lý luận của con người. Mầu nhiệm Nhập Thể là sự vấp ngã của con người khi họ không hiểu và chấp nhận một Thiên Chúa cao cả lại mang lấy thân xác con người, sống và hoạt động như con người, yêu thương và cứu độ (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIV TN NĂM B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng   Mc 6,1-6

Hồi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta (more…)

LỜI CẦU NGUYỆN CHƯA ĐƯỢC TRẢ LỜI

Bài giảng Lễ Chúa Nhật XX TN A

Tại Giáo xứ Kim Long, Huế

           Kính thưa Anh Chị Em,

           Qua bài Phúc Âm nói về lời cầu xin với lòng tin mạnh mẽ của người đàn bà Canaan hôm nay, tôi xin chia sẻ ba ý tưởng: (more…)

ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH

Giảng Lễ Chúa Nhật XVIII TN tại Gx. Kim Long, Huế

(Is 55, 1-3; Rm 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21)

             Kính thưa Anh Chị Em,

            Chúng ta thường quan tâm đến nhu cầu thực tế của con người là cái ăn cái uống thỏa mãn cơn đói cơn khát vật chất. Nhưng Chúa Giêsu trước hết chạnh lòng thương đám đông về một cơn đói và khát khác cao hơn, đó là đói khát chân lý cứu rỗi, và Ngài đã dạy dỗ họ, củng cố lòng tin của họ bằng việc chữa lành các bệnh nhân của họ mà họ đã tin tưởng mang đến xin Ngài cứu giúp.

(more…)

TOÀN BỘ CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT NĂM A CỦA LINH MỤC FRANK DOYLE, DO MAI TÁ DIỄN DỊCH

FRANK DOYLE SJ

S U Y N I Ệ M L Ờ I N G À I

(more…)

TOÀN BỘ CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT NĂM C CỦA LINH MỤC FRANK DOYLE, DO MAI TÁ DIỄN DỊCH

FRANK DOYLE , SJ

S U Y  N I Ệ M  L Ờ I  N G À I

N Ă M C

(more…)

BÀI GIẢNG CỦA CHA ETCHARREN TẠI GIÁO XỨ KIM LONG

Dưới đây là bài giảng của Cha Jean Baptiste Etcharren trong thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay, C, sáng 17.03.2013:

(more…)

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C: THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2013, Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI  đã viết về  chúng ta: “Các Kitô hữunhững người đã được chinh phục bởi tình yêu của Đức Kitô và do đó được thúc đẩy bởi tình yêu này (more…)

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C: HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC LÀM HÒA VỚI THIÊN CHÚA

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Mùa Chay là Mùa Ăn Năn Sám Hối để được làm hòa với Thiên Chúa. (more…)

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C: THIÊN CHÚA GIẢI THOÁT KHỎI CẢNH NÔ LỆ & ÁP BỨC

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Câu nói bất hủ của Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục tiến sĩ Hội Thánh “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô” (more…)

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C: “HÃY VÂNG NGHE LỞI NGƯỜI”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Thánh Kinh, nhất là trong Cựu Ước có 2 truyền thống văn chương diễn tả Thiên Chúa một cách rất khác nhau, thậm chí có vẻ như mâu thuẫn với nhau nhưng thực sự lại bổ sung cho nhau. (more…)