GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » CHUYÊN ĐỀ » Thánh Kinh

Category Archives: Thánh Kinh

Advertisements

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Mc 9,38-43.45.47-48 (more…)

Advertisements

TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Mc 9,30-37   (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT 24 TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Mc 8,27-35  (more…)

DTC PHANXICÔ: “ÉP-PHA-THA” – MỞ LÒNG MÌNH RA VỚI THIÊN CHÚA VÀ ANH EM

Chúa Giêsu đã làm người để giúp con người, vì tội lỗi, bị câm điếc nội tâm, có thể nghe tiếng Chúa và đến lượt mình, con người học (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXII TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Mc 7,1-8.14-15.21-23  (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXI TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Ga 6,54a.60-69  

Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống…” (Ga 6,51-58) (more…)

TIN MỪNG LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Ga 6, 41-51  

Khi ấy, người Do-thái xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII TN.B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng Ga 6,24-35  

Khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm kiếm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI TN NĂM B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng   Mc 6,30-34

Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng   Mc 6,7-13

Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không (more…)

ĐTC PHANXICÔ: CHÚA MỜI GỌI CHÚNG TA KHIÊM NHƯỜNG VÀ NGOAN NGOÃN LẮNG NGHE NGÀI

Thiên Chúa không theo những định kiến và lý luận của con người. Mầu nhiệm Nhập Thể là sự vấp ngã của con người khi họ không hiểu và chấp nhận một Thiên Chúa cao cả lại mang lấy thân xác con người, sống và hoạt động như con người, yêu thương và cứu độ (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIV TN NĂM B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng   Mc 6,1-6

Hồi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII TN NĂM B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng   Mc 5,21-43

Khi ấy, Đức Giê-su lại đi thuyền, sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống (more…)

CHỦ THUYẾT THẦN TẠO, GIỮA NHỮNG XÁC TÍN TÔN GIÁO VÀ NHỮNG DỮ KIỆN KHOA HỌC

Dẫn nhập

Chủ thuyết thần tạo (créationnisme) là một hiện tượng xã hội. Đầu năm 2007, báo chí đã đưa tin như sau :

« Phần đông các trường đại học, trung học và cao đẳng của Pháp đã nhận được một cuốn sách tuyệt đẹp, có tựa đề Tập bản đồ về Công Trình Tạo Dựng, mà với 770 trang được minh họa rất phong phú, bác bỏ chủ nghĩa Darwin và lý thuyết tiến hóa. Được viết bởi một Harun Yahya nào đó (có tên thật là Adnan Oktar), thuộc quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ (1), tác phẩm, được gởi trực tiếp với cả hàng tá ngàn bản từ Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, muốn tố giác « sự bịp bợm của các người theo chủ thuyết tiến hóa, những khẳng định đánh lừa của họ » và nhất là « những mối liên hệ bí ẩn giữa chủ nghĩa Darwin và những ý thức hệ đẫm máu như chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. » (Le Figaro, 2/02/2007).

(more…)

SÁU TỪ NGỮ ĐỂ HIỂU HIẾN CHẾ DEI VERBUM

Hiến chế tín lý “Dei Verbum” (Lời Thiên Chúa) về Mạc Khải thánh đã được Công Đồng chuẩn nhận vào tháng 11 năm 1965. Hiến chế nói rõ và tái xác định những khái niệm thiết yếu để hiểu, giải thích và công bố Lời của Thiên Chúa. (more…)

Test thử

Thử