GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » CHUYÊN ĐỀ » Thánh Kinh

Category Archives: Thánh Kinh

Advertisements

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng   Mc 6,7-13

Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không (more…)

Advertisements

ĐTC PHANXICÔ: CHÚA MỜI GỌI CHÚNG TA KHIÊM NHƯỜNG VÀ NGOAN NGOÃN LẮNG NGHE NGÀI

Thiên Chúa không theo những định kiến và lý luận của con người. Mầu nhiệm Nhập Thể là sự vấp ngã của con người khi họ không hiểu và chấp nhận một Thiên Chúa cao cả lại mang lấy thân xác con người, sống và hoạt động như con người, yêu thương và cứu độ (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIV TN NĂM B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng   Mc 6,1-6

Hồi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta (more…)

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII TN NĂM B – SONG NGỮ VIỆT-ANH

Tin Mừng   Mc 5,21-43

Khi ấy, Đức Giê-su lại đi thuyền, sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống (more…)

CHỦ THUYẾT THẦN TẠO, GIỮA NHỮNG XÁC TÍN TÔN GIÁO VÀ NHỮNG DỮ KIỆN KHOA HỌC

Dẫn nhập

Chủ thuyết thần tạo (créationnisme) là một hiện tượng xã hội. Đầu năm 2007, báo chí đã đưa tin như sau :

« Phần đông các trường đại học, trung học và cao đẳng của Pháp đã nhận được một cuốn sách tuyệt đẹp, có tựa đề Tập bản đồ về Công Trình Tạo Dựng, mà với 770 trang được minh họa rất phong phú, bác bỏ chủ nghĩa Darwin và lý thuyết tiến hóa. Được viết bởi một Harun Yahya nào đó (có tên thật là Adnan Oktar), thuộc quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ (1), tác phẩm, được gởi trực tiếp với cả hàng tá ngàn bản từ Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, muốn tố giác « sự bịp bợm của các người theo chủ thuyết tiến hóa, những khẳng định đánh lừa của họ » và nhất là « những mối liên hệ bí ẩn giữa chủ nghĩa Darwin và những ý thức hệ đẫm máu như chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. » (Le Figaro, 2/02/2007).

(more…)

SÁU TỪ NGỮ ĐỂ HIỂU HIẾN CHẾ DEI VERBUM

Hiến chế tín lý “Dei Verbum” (Lời Thiên Chúa) về Mạc Khải thánh đã được Công Đồng chuẩn nhận vào tháng 11 năm 1965. Hiến chế nói rõ và tái xác định những khái niệm thiết yếu để hiểu, giải thích và công bố Lời của Thiên Chúa. (more…)

Test thử

Thử