GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » 'GIÁO XỨ KIM LONG » "Tin tức » LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM 2016

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM 2016

MẸ LÊN TRỜI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỊCH GIA ĐÌNH GIÁO XỨ

Advertisements

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung:  Xin cho thể thao trở nên dịp của cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và góp phần vào việc xây dựng nền hoà bình trên thế giới.

Ý truyền giáo:  Xin cho Kitô-hữu biết sống đòi hỏi của Tin Mừng bằng chứng từ của đức tin, lương thiện và tình yêu đối với tha nhân.

1 29/06 Tr

Thứ Hai. Thánh Alphongsô Maria Liguôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 28,1-17 ; Mt 14, 13-21.

2 30 X

Thứ Ba. Thánh Êusêbiô, giám mục Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Gr 30,1-2.12-15.18-22 ; Mt 14,22-36.

3 01/07 X

Thứ Tư. Gr 31,1-7 ; Mt 15,21-28.

4 02 Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. Gr 31,31-34 ; Mt 16,13-23.

5 03 X

Thứ Sáu đầu tháng.Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Nk 2,1-3; 3,1-3.6-7 ; Mt 16,24-28. (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; Lc 11,27-28).

6 04 Tr

Thứ Bảy đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19) ; Lc 9,28b-36.

7 05 X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 18,6-9 ; Dt 11,1-2.8-19 (hay Dt 11,1-2.8-12) ; Lc 12,32-48 (hay Lc 12,35-40). (Không cử hành lễ Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo và Thánh Cajêtanô, linh mục).

8 06 Tr

Thứ Hai. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ed 1,2-5.24-28c ; Mt 17,22-27.

9 07 X

Thứ Ba. Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Ed 2,8—3,4 ; Mt 18,1-5.10.12-14.

10 08 Đ

Thứ Tư. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TÊ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26.

11 09 Tr

Thứ Năm. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Ed 12,1-12 ; Mt 18,21—19,1.

12 10 X

Thứ Sáu. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Ed 16,1-15.60.63 (hay Ed 16,59-63) ; Mt 19,3-12.

* Kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 12.8.1962.

13 11 X

Thứ Bảy. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Ed 18,1-10.13b.30-32 ; Mt 19,13-15.

14 12 X

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 38,4-6.8-10 ; Dt 12,1-4 ; Lc 12,49-53. (Không cử hành lễ Thánh Maximilianô Maria Kôlbê, linh mục, tử đạo).
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2 ; 1Cr 15,54b-57 ; Lc 11,27-28.

15 13 Tr

Thứ Hai. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ). Kh 11,19a;12,1-6a.10ab ; 1Cr 15,20-26 ; Lc 1,39-56.

16 14 X

Thứ Ba. Thánh Têphanô Hungari (Tr). Ed 28,1-10 ; Mt 19,23-30.

17 15 X Thứ Tư. Ed 34,1-11 ; Mt 20,1-16a.
18 16 X Thứ Năm. Ed 36,23-28 ; Mt 22,1-14.
19 17 X Thứ Sáu. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Ed 37,1-14 ; Mt 22,34-40.
20 18 Tr

Thứ Bảy. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ed 43,1-7a ; Mt 23,1-12.

21 19 X

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 66,18-21 ; Dt 12,5-7.11-13 ; Lc 13,22-30. (Không cử hành lễ Thánh Piô X, giáo hoàng).

22 20 Tr

Thứ Hai. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38.

23 21 X

Thứ Ba. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr). 2Tx 2,1-3a.14-17 ; Mt 23,23-26.

24 22 Đ

Thứ Tư. THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỐ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.

25 23 X

Thứ Năm. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasan, linh mục (Tr). 1Cr 1,1-9 ; Mt 24,42-51.

26 24 X Thứ Sáu. 1Cr 1,17-25 ; Mt 25,1-13.
27 25 Tr

Thứ Bảy. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Cr 1,26-31 ; Mt 25,14-30.

28 26 X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.
Hc 3,19-21.30-31 [Hl 3,17-18.20.28-29] ; Dt 12,18-19.22-24a ; Lc 14,1.7-17. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

29 27 Đ

Thứ Hai. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.

30 28 X Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16 ; Lc 4,31-37.
31 29 X Thứ Tư. 1Cr 3,1-9 ; Lc 4,38-44.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

SỐNG ĐỨC TIN

%d bloggers like this: