GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » 'GIÁO XỨ KIM LONG » "Tin tức » LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG 2016

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG 2016

MẸ LÊN TRỜI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỊCH GIA ĐÌNH GIÁO XỨ

Advertisements

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho cuộc đối thoại liên tôn và hoà bình: Xin cho cuộc đối thoại chân thành giữa những người nam và người nữ thuộc các tôn giáo khác nhau đem lại nhiều hoa trái của hoà bình và công bằng.

Ý truyền giáo: Cầu cho sự hợp nhất giữa các Kitô-hữu : Xin cho các Kitô-hữu biết xoá bỏ mọi bất hoà chia rẽ, nhờ sống tình bác ái huynh đệ với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

1/1 22/11 Tr

Thứ Sáu đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hoà bình. Bản Quyền Giáo phận có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hoà bình.

2 23 Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28 ; Ga 1,19-28.
Chiều: VỌNG LỂ CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

3 24 Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ Danh Thánh Chúa Giêsu).

4 25 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1Ga 3,22—4,6 ; Mt 4,12-17.23-25.
5 26 Tr Thứ Ba. 1Ga 4,7-10 ; Mc 6,34-44
6 27 Tr Thứ Tư. 1Ga 4,11-18 ; Mc 6,45-52.
7 28 Tr

Thứ Năm đầu tháng.Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 4,19—5,4 ; Lc 4,14-22a.

8 29 Tr Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13 ; Lc 5,12-16.
9 30 Tr Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21 ; Ga 3,22-30.
10 01/12 Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 40,1-5.9-11 (hay 42,1-4.6-7) ; Tt 2,11-14;3,4-7 (hay Cv 10,34-38) ; Lc 3,15-16.21-22.

MÙA THƯỜNG NIÊN (Trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).
Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM CHẴN (II).

11 02 X

Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. 1Sm 1,1-8 ; Mc 1,14-20.

12 03 X Thứ Ba. 1Sm 1,9-20 ; Mc 1,21b-28
13 04 X

Thứ Tư. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Sm 3,1-10.19-20 ; Mc 1,29-39.

14 05 X Thứ Năm. 1Sm 4,1-11 ; Mc 1,40-45.
15 06 X Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a ; Mc 2,1-12.
16 07 X Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a ; Mc 2,13-17.
17 08 X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 62,1-5 ; 1Cr 12,4-11 ; Ga 2,1-11. (Không cử hành lễ Thánh Antôn, viện phụ).

18 09 X

Thứ Hai. 1Sm 15,16-23 ; Mc 2,18-22. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

19 10 X Thứ Ba. 1Sm 16,1-13 ; Mc 2,23-28.
20 11 X

Thứ Tư. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1Sm 17,32-33.37.40-51 ; Mc 3,1-6.

Giáo xứ chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang.

21 12 Đ

Thứ Năm. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Sm 18,6-9;19,1-7 ; Mc 3,7-12.

Giáo xứ chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang.

22 13 X Thứ Sáu. Thánh Vincentê, phó tế, tử đạo. 1Sm 24,3-21 ; Mc 3,13-19.
23 14 X Thứ Bảy. 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 ; Mc 3,20-21
24 15 X

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1Cr 12,12-30 (hay 1Cr 12,12-14.27) ; Lc 1,1-4; 4,14-21. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

25 16 Tr

Thứ Hai. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22) ; Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất.

26 17 Tr

Thứ Ba. Thánh Timôtê và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5) ; Lc 10,1-9.

27 18 X Thứ Tư. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). 2Sm 7,4-17 ; Mc 4,1-20.
28 19 Tr Thứ Năm. Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 7,18-19.24-29 ; Mc 4,21-25.
29 20 X Thứ Sáu. 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 ; Mc 4,26-34.
30 21 X Thứ Bảy. 2Sm 12,1-7a.10-17 ; Mc 4,35-41.
31 22

X

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 1,4-5.17-19 ; 1Cr 12,31—13,13 (hay 1Cr 13,4-13) ; Lc 4,21-30. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Boscô, linh mục).

 

 


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

SỐNG ĐỨC TIN

%d bloggers like this: