GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » 'GIÁO XỨ KIM LONG » "Tin tức » LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI HAI 2015

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI HAI 2015

MẸ LÊN TRỜI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỊCH GIA ĐÌNH GIÁO XỨ

Advertisements

MÙA VỌNG

Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39)

NĂM PHỤNG VỤ 2015 – 2016. NĂM C

29/11 18/10 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa nhật: NĂM C. Gr 33,14-16 ; 1Tx 3,12—4,2 ; Lc 21,25-28.34-36.
30 28 Đ Thứ Hai. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm10,9-18 ; Mt 4,18-22.

Trong các Chúa nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

THÁNG MƯỜI HAI / 2015

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho việc cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin cho tất cả chúng ta có thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, không bao giờ chán nản khi phải tha thứ.

Ý truyền giáo: Cầu cho gia đình: Xin cho các gia đình, cách riêng các gia đình đang gặp đau khổ, tìm thấy nơi việc Chúa Giêsu Giáng Sinh, một dấu chỉ hy vọng sâu xa.

 

1/12 20/10 Tm Thứ Ba. Is 11,1-10 ; Lc 10,21-24.
2 21 Tm Thứ Tư. Is 25,6-10a , Mt 15,29-37.
3 22 Tr

Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c). 1Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 16,15-20.

* Bổn mạng Đức Tổng Giám mục Giáo phận

4 23 Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 29,17-24 ; Mt 9,27-31
Lưu ý:
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v…. (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Khoá họp tháng 04/1991).
Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép.

5 24 Tm Thứ Bảy đầu tháng. Is 30,18-21.23-26 ; Mt 9,35—10,1.6-8.
6 25 Tm

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Lc 3,1-6. (Không cử hành lễ Thánh Nicôla, giám mục).

7 26 Tr

Thứ Hai. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 35,1-10 ; Lc 5,17-26.

8 27 Tr

Thứ Ba. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12 ; Lc 1,26-38.

9 28 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 40,25-31 ; Mt 11,28-30.
10 29 Tm

Thứ Năm. Is 41,13-20 ; Mt 11,11-15.

+ Thánh Simon PHAN ĐẮC HÒA. Mai Vĩnh, TT-Huế, Trùm họ, tử đạo 10.12.1840.

11 01/11 Tm Thứ Sáu. Thánh Đamasô I giáo hoàng (Tr). Is 48,17-19 ; Mt 11,16-19.
12 02 Tm Thứ Bảy. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Hc 48,1-4.9-11 ; Mt 17,10-13 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14;8,10c ; Lc 1,39-47).
13 03 Tm

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Thánh vịnh tuần III. Xp 3,14-18a ; Pl 4,4-7 ; Lc 3,10-18. (Không cử hành lễ Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo).

14 04 Tr

Thứ Hai. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ds 24,2-7.15-17a ; Mt 21,23-27.

15 05 Tm Thứ Ba. Xp 3,1-2.9-13 ; Mt 21,28-32.
16 06 Tm Thứ Tư. Is 45,6b-8.18.21b-25 ; Lc 7,19-23
17 07 Tm Thứ Năm. St 49,2.8-10 ; Mt 1,1-17.
18 08 Tm Thứ Sáu. Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24.
19 09 Tm Thứ Bảy. Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25.
20 10 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Mk 5,1-4a ; Dt 10,5-10 ; Lc 1,39-45.
21 11 Tm

Thứ Hai. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a) ; Lc 1,39-45.

22 12 Tm Thứ Ba. 1Sm 1,24-28 ; Lc 1,46-56.
23 13 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24 ; Lc 1,57-66.
24 14 Tm Thứ Năm. Sáng: 2Sm 7,1-5a.8b-12.14a.16 ; Lc 1,67-79.
24 14 Tr

MÙA GIÁNG SINH

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

Thứ Năm. Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5 ; Cv 13,16-17.22-25 ; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

LƯU Ý: Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

25 15 Tr

Thứ Sáu. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm:
Is 9,16 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7 ; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10 ; Dt 1,1-6 ; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14). Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. Không được cử hành thánh lễ an táng.

26 16 Đ

Thứ Bảy. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.   THÁNH TÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI.
Lễ kính. Cv 6,8-10;7,54-60 ; Mt 10,17-22.

* Bổn mạng Đức Tổng Giám mục Têphanô (hưu)

27 17 Tr

CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. 1Sm 1,20-22.24-28 (hay Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14] ; 1Ga 3,1-2.21-24 (hay Cl 3,12-21) ; Lc 2,41-52.
(Không cử hành lễ Thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng). 1Ga 1,1-4 ; Ga 20,2-8.

28 18 Đ

Thứ Hai. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5—2,2 ; Mt 2,13-18.

29 19 Tr

Thứ Ba. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Béckét, giám mục. tử đạo. Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,3-11 ; Lc 2,22-35.

30 20 Tr

Thứ Tư. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17 ; Lc 2,36-40.

31 21 Tr

Thứ Năm. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Sylvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21 ; Ga 1,1-18.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

SỐNG ĐỨC TIN

%d bloggers like this: