GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » 'GIÁO XỨ KIM LONG » "Tin tức » LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM 2015

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM 2015

MẸ LÊN TRỜI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỊCH GIA ĐÌNH GIÁO XỨ

Advertisements

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Xin cho những người làm việc trong các nhóm thiện nguyện quảng đại dấn thân giúp đỡ những người thiếu thốn.

Ý truyền giáo: Xin cho một khi bước ra khỏi bản thân của mình, chúng ta trở nên gần gũi với những người sống bên lề những mối tương giao giữa con người và xã hội.

1

17/06

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Lv 25,1.8-17 ; Mt 14,1-12.

2

18

X

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Xh 16,2-4.12-15 ; Ep 4,17.20-24 ; Ga 6,24-35.
(Không cử hành lễ Thánh Êusêbiô, giám mục Vercellêsi và Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục).

3

19

X

Thứ Hai. Ds 11,4b-15 ; Mt 14,13-21.

4

20

Tr

Thứ Ba. Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ.
Ds 12,1-13 ; Mt 14,22-36.

5

21

X

Thứ Tư. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).
Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35 ; Mt 15,21-28.
(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; Lc 11,27-28).

6

22

Tr

Thứ Năm đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19) ; Mc 9,2-10.

7

23

X

Thứ Sáu đầu tháng.Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ).
Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Đnl 4,32-40 ; Mt 16,24-28.

8

24

Tr

Thứ Bảy. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Dnl 6,4-13 ; Mt 17,14-20.

9

25

X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.
1V 19,4-8 ; Ep 4,30-5,2 ; Ga 6,41-51.
(Không cử hành lễ Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo).

10

26

Đ

Thứ Hai. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TÊ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
2Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26.

11

27

Tr

Thứ Ba. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 31,1-8 ; Mt 18,1-5.10.12-14.

12

28

X

Thứ Tư. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 34,1-12 ; Mt 18,15-20.

* Kỷ niệm ngày Cung hiến thánh đường Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 12.8.1962.

13

29

X

Thứ Năm. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo
và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Gs 3,7-10a.11.13-17  ; Mt 18,21-19,1.

14

01/07

Đ

Thứ Sáu. Thánh Maximilianô Maria Kôlbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Gs 24,1-13 ; Mt 19,3-12.
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2 ; 1Cr 15,54b-57 ; Lc 11,27-28.

15

02

Tr

Thứ Bảy. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ).
Kh 11,19a;12,1-6a.10ab ; 1Cr 15,20-26 ; Lc 1,39-56.

16

03

X

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Cn 9,1-6 ; Ep 5,15-20 ; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ Thánh Têphanô Hungari).

17

04

X

Thứ Hai. Tl 2,11-19 ; Mt 19,16-22.
* Kỷ niệm ngày Cung hiến thánh đường Giáo xứ Sơn Quả 17.8.2010.

18

05

X

Thứ Ba. Tl 6,11-24a ; Mt 19,23-30.

* Kỷ niệm ngày Đức cha Phanxicô Xaviê được bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế 18.8.2012.

19

06

X

Thứ Tư. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Tl 9,6-15 ; Mt 20,1-16a.

20

07

Tr

Thứ Năm. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Tl 11,29-39a ; Mt 22,1-14.* Kỷ niệm ngày Cung hiến thánh đường Giáo xứ Hương Lâm 20.8.2002.

21

08

Tr

Thứ Sáu. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
R 1,1.3-6.14b-16.22 ; Mt 22,34-40.

22

09

Tr

Thứ Bảy. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38.

* Kỷ niệm ngày Cung hiến Tiểu Vương Cung Thánh Đường La Vang 22.8.1961 và Cung hiến nguyện đường Dòng CĐMĐV 22.8.2003.

23

10

X

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.
Gs 24,1-2a.15-17.18b ; Ep 5,21-32 ; Ga 6,54a.60-69.
(Không cử hành lễ Thánh Rôsa Lima, trinh nữ).

24

11

Đ

Thứ Hai. THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỐ. Lễ kính.
Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.

25

12

X

Thứ Ba. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasan, linh mục (Tr).
1Tx 2,1-8 ; Mt 23,23-26.

26

13

X

Thứ Tư. 1Tx 2,9-13 ; Mt 23,27-32.

27

14

Tr

Thứ Năm. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Tx 3,7-13 ; Mt 24,42-51

28

15

Tr

Thứ Sáu. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Tx 4,1-8 ; Mt 25,1-13.

29

16

Đ

Thứ Bảy. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.

30

17

X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.
Đnl 4,1-2.6-8 ; Gc 1,17-18.21b-22.27 ; Mc 7,1-8.14-15.21-23.

31

18

X

Thứ Hai. 1Tx 4,13-18 ; Lc 4,16-30.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

SỐNG ĐỨC TIN

%d bloggers like this: