GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » 'GIÁO XỨ KIM LONG » "Tin tức » THI TÌM HIỂU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

THI TÌM HIỂU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

MẸ LÊN TRỜI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỊCH GIA ĐÌNH GIÁO XỨ

Advertisements

Sáng Chúa Nhật 16/11/2014, sau thánh lễ kính trọng thể các Thánh tử vì đạo Việt Nam, các em giáo lý sinh Giáo xứ Kim Long đã cùng nhau thi “Tìm hiểu các Thánh tử đạo Việt Nam”. Những hình thức thi “Rung chuông vàng”, “Đánh trống hội” luôn phù hợp với sở thích của các em và  vì thế các em đã thể hiện sự phấn khởi nhiệt tình của mình. Kết thúc cuộc thì, giải nhất và hai giải nhì thuộc về các em: 1. Tađêô Nguyễn Anh Dũng. 2. Maria Nguyễn Thị Thảo Tiên và Maria Nguyễn Thị Phương Lan

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

TÌM HIỂU CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

 1. Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có bao nhiêu vị thánh tử vì đạo ?

– Có 117 vị.

 1. Các ngài được phong hiển thánh vào ngày nào và do ai ?

– Các ngài được Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II phong thánh vào ngày 19/6/1988.

 1. Trước khi được tôn phong hiển thánh, 117 vị tử đạo Việt Nam đã được các Giáo hoàng nào phong chân phước và vào thời gian nào?

– Các Đức Giáo Hoàng sau đã phong chân phước cho 117 vị tử vì đạo Việt Nam :

       + Ngày 27/5/1900, Đức Lê-ô XIII phong 64 vị lên hàng chân phước.

+ Ngày 20/5/1906, Đức Pi-ô X phong thêm 8 vị.

       + Ngày 2/5/1909 , Đức Pi-ô X phong thêm 20 vị nữa.

       + Ngày 29/4/1954, Đức Pi-ô XII phong thêm 25 vị.

 1. Trong 117 thánh tử đạo Việt Nam, có bao nhiêu Giám mục, linh mục, Thầy Giảng và giáo dân?

Trong 117 thánh tử đạo Việt Nam có:

– 8 Giám mục (6 thuộc dòng Đaminh và 2 thuộc Hội Thừa Sai Paris).

– 50 Linh mục (Gồm 37 là người Việt Nam, 8 thuộc Hội thừa sai Paris và 5 thuộc dòng Đaminh).

– 15 Thầy Giảng.

– 44 giáo dân (thuộc đủ mọi thành phần xã hội: công chức, thương gia, công nhân, quân nhân, y sĩ, ngư phủ, trùm họ…)

 1. Các ngài đã chịu những hình phạt nào?

Có nhiều hình phạt (gông cùm, xích xiêng, bỏ đói, đánh đòn, voi giầy…), nhưng cụ thể 117 thánh tử đạo đã chịu những hình phạt sau:

+ trảm quyết, tức là chặt đầu (79 vi),

+ xử giảo, tức là thắt cổ (18 vị),

+ rũ tù (8 vị),

+ thiêu sinh (6 vị),

+ lăng trì, tức là bị phân thây ra từng mảnh (4 vị),

+ tử thương (1 vị)

+ bá đao (1 vị).

 1. Thời gian bách hại kéo dài bao lâu?

Thời gian bách hại bắt đầu 1580 và chỉ kết thúc hoàn toàn vào năm 1888, kéo dài gần 3 thế kỷ.

 1. Dưới thời các vua chúa nào?

117 thánh tử đạo Việt Nam bị bách hại dưới thời các vua chúa sau:

 • 2 vị dưới thời chúa Trinh Doanh
 • 2 vị dưới thời chúa Trịnh Sâm
 • 2 vị dưới thời vua Cảnh Thịnh
 • 57 vị dưới thời vua Minh Mạng
 • 3 vị dưới thời vua Thiệu Trị
 • 51 vị dưới thời vua Tự Đức
 1. Trong 117 vị tử đạo, có bao nhiêu người Việt Nam và bao nhiêu người ngoại quốc?

Có 21 vị người ngoại quốc (11 người Tây Ban Nha và 10 người Pháp) và 96 người Việt Nam (37 linh mục, 14 thầy Giảng, 1 chủng sinh và 44 giáo dân, trong đó có một nữ giáo dân).

 1. Vị thánh tử đạo chủng sinh tên là gì?

– Tôma Trần Văn Thiện

 1. Vị thánh nữ tử đạo giáo dân tên là gì?

– Anê Lê Thị Thành.

 1. Vị thánh tử đạo Việt Nam lớn tuổi nhất là ai? Bao nhiêu tuổi?

– Thánh linh mục Luca Vũ Bá Loan, 84 tuổi.

 1. Vi thánh tử đạo Việt Nam nhỏ tuổi nhất là ai? Bao nhiêu tuổi?

– Có tài liệu nói là Thánh Giuse Túc, giáo dân, 10 tuổi.

 1. Giáo phận Huế có bao nhiêu thánh tử vì đạo?

Giáo phận Huế có 16 vị.

 1. Giáo phận Huế có bao nhiêu thánh tử đạo người Việt Nam?
 2. Có 12 vị sau đây:

1) Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), (Mỹ Hương, Quảng Bình, Y sĩ)

2) Simon Phan Đắc Hòa (Mai Vĩnh, Thừa Thiên, Y sĩ)

3) Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc) (Kẻ Lái, Quảng Bình, Trùm họ)

4) Tôma Trần Văn Thiện ( Trung Quán, Quảng Bình, Chủng sinh)

5) Vinh-sơn Nguyễn Thế Điểm (Ân Đô, Quảng Trị, Linh mục)

6) Micae Hồ Đình Hy (Như Lâm, Thừa Thiên, Quan Thái Bộc)

7) Giuse Lê Đăng Thị (Kẻ Văn, Quảng Trị, Cai Đội)

8) Phaolô Tống Viết Bường (Phủ Cam, Thừa Thiên, Quan Thị Vệ)

9) Anrê Trần Văn Trông (Kim Long, Thừa Thiên, Binh sĩ)

10) Phanxicô Trần Văn Trung (Phan Xá, Quảng Trị, Cai Đội)

11) Gioan Đoàn Trinh Hoan (Kim Long, Thừa Thiên, Linh mục)

12) Emmanuel Nguyễn Văn Triệu (Kim Long/Phường Đúc, Thừa Thiên, Linh mục)

 1. Giáo phận Huế có bao nhiêu vị thánh tử đạo Việt Nam người nước ngoài ?
 2. Có 4 vị:

1) Đức cha Phêrô Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie ) , bị xử trảm tại Đồng Hới.

2) Cha Giuse Du (Joseph Marchand), bị xử bá đao tại Phường Đúc.

3) Cha Phanxicô Kính (Francois Isidore Gagelin), bị xử giảo tại Bãi Dâu.

4) Cha Phanxicô Phan (Francois Jaccard), bị xử giảo tại Nhan Biều.

 1. Kể tên những địa điểm tại Huế mà các thánh tử vì đạo đã chịu?

– Cổng Chém, Bãi Dâu, chợ An Hòa, Giáo họ Thợ Đúc.

 1. Hãy kể tên các thánh tử vì đạo của Giáo xứ Kim Long?

Gioan Đoạn Trinh Hoan, Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Anrê Trần Văn Trông.

 1. Ba thánh tử đạo của Giáo xứ chịu chết dưới thời các vua nào?

Thánh Emmanuel Triệu dưới thời vua Cảnh Thịnh (Tây Sơn).

Thánh Anrê Trần Văn Trông dưới thời vua Minh Mạng.

Thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan dưới thời vua Tự Đức.

 1. Tin Mừng đã đến Việt Nam từ khi nào?

Vào thế kỷ 16 (1533), có một thừa sai tên là I-ni-khu đã đến Việt Nam, giảng đạo tại làng Ninh Cường và làng Trà Lũ thuộc tỉnh Nam Định ngày nay.

 1. Người tín hữu Việt Nam đầu tiên là ai?

Là cụ Đỗ Hưng Viễn, người làng Bồng Trung tỉnh Thanh Hóa, cụ được rửa tội tại Ma-cao thời vua Lê Anh Tôn.

 

 1. Nhóm tín hữu đầu tiên đã giúp gì trong việc rao giảng Tin Mừng?

Nhóm tín hữu đầu tiên đã giúp các thừa sai học ngôn ngữ, phong tục Việt Nam và giảng đạo bằng tiếng Việt Nam.

21.Những chứng nhân đức tin đầu tiên người Việt Nam là ai?

Tại miền Bắc (Đàng Ngoài) có anh Phanxicô, chết năm 1630 vì làm công việc bác ái nên bị tra tấn và bị giết.

Tại miền Nam (Đàng Trong) có thầy Anrê Phú Yên bị bắt tại nhà Linh mục Đắc Lộ và bị chém đầu năm 1644.Thầy được Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II tôn phong chân phước ngày 5/3/2000.

 1. Các nhà truyền giáo tại Việt Nam đã sống như thế nào?

Các ngài đã hy sinh, chấp nhận một nếp sống cực khổ, thiếu thốn tiện nghi, chịu đựng sự bắt bớ, bị ngược đãi và hiểu lầm.

 1. Các hội dòng nào đã đóng góp công sức nhiều nhất cho Hội Thánh Việt Nam?

Các hội dòng đóng góp công sức nhiều nhất cho Việt Nam phải kể đến Hội Thừa Sai Pa-ri, Dòng Tên, Dòng Đa-minh, Dòng Phanxicô.

 1. Ngoài vai trò của các thừa sai, việc phát triển của Hội Thánh Việt Nam còn nhờ vào ai nữa?

Còn nhờ vào chính những người Việt Nam thiện chí đã dâng hiến trọn cuộc sống cho Nước Trời, đem Tin Mừng đến khắp nơi và nuôi dưỡng đời sống đức tin cho các anh em mình, đó là những linh mục và tu sĩ Việt Nam.

 1. Những linh mục đầu tiên người Việt Nam là ai?

Là các linh mục Bênêđíctô Hiền và Gioan Huệ ở Đàng Ngoài, linh mục Giuse Trang và Luca Bền ở Đàng Trong. Tất cả đều được Đức Giám mục Lam-be-đờ-la-Mốt truyền chức tại Thái Lan, ngày 31/1/1688.

24.Hội Thánh Việt Nam bắt đầu có giáo phận từ khi nào?

Vào ngày 9/9/1659, Tòa Thánh đã thiết lập hai Giáo Phận đầu tiên trên đất Việt Nam và đặt hai Giám quản Tông Tòa: miền Nam (Đàng Trong) với Đức Giám mục Lam-be-đờ-la-Mốt và miền Bắc (Đàng Ngoài) với Đức Giám mục Phanxicô Pa-lu.

 1. Đức Giám mục tiên khởi người Việt Nam là ai?

Vào năm 1933, Hội Thánh Việt Nam có Giám mục tiên khởi là Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, ngài được Đức Thánh Cha Pi-ô XI tấn phong giám mục ngày 11/6/1933, tại Rôma.

 1. Hàng Giám mục Việt Nam được thiết lập năm nào?

Ngày 24/11/1960, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành của Hội Thánh Việt Nam sau bốn thế kỷ đón nhận Tin Mừng.

 

 1. Hiện nay Hội Thánh Việt Nam có bao nhiêu Giáo phận?

Hiện nay Hội Thánh Việt Nam có 26 Giáo phận, được chia trong ba Giáo Tỉnh là: Hà Nội, Huế và Sài Gòn.

 1. Năm 1980 Hội Thánh Việt Nam có sự kiện nào đáng ghi nhớ?

Trong bối cảnh đất nước thống nhất, Hội Thánh nam bắc được sum họp một nhà, đại hội các Giám mục toàn quốc đã nhóm họp và khẳng định một đường hướng chung là “Sống Phúc Âm trong lòng dân tộc Việt Nam để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

 1. Người tín hữu Việt Nam ngày nay sống đức tin giữa lòng dân tộc như thế nào?

Người tín hữu Việt Nam phải hết lòng cảm tạ Thiên Chúa, cố gắng sống tinh thần Phúc Âm: yêu thương mọi người, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn và làm chứng cho Chúa ngay trên chính quê hương mình.

 1. Đường hướng mục vụ của Hội Thánh tại Việt Nam hiện nay là gì?

Đường hướng mục vụ của Hội Thánh tại Việt Nam hiện nay là “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống” (Thư Chung hậu Đại Hội Dân Chúa 2010).

 1. Hội Thánh tại Việt Nam chọn nơi nào để tôn kính Đức Mẹ cách đặc biệt?

Hội Thánh tại Việt Nam chọn Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang để tôn kính Đức Mẹ với tước hiệu Đức Bà phù hộ các giáo hữu.

 1. Vì sao Hội Thánh tại Việt Nam chọn La Vang làm Trung Tâm Hành Hương?

Vì đó là nơi Đức Mẹ hiện ra vào năm 1798, để an ủi và nâng đỡ đức tin của các tín hữu đang trốn lánh cơn bắt đạo dưới thời vua Cảnh Thịnh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

SỐNG ĐỨC TIN

%d bloggers like this: