GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » 'GIÁO XỨ KIM LONG » "Tin tức » LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI HAI 2014

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI HAI 2014

MẸ LÊN TRỜI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỊCH GIA ĐÌNH GIÁO XỨ

Advertisements

MÙA VỌNG

Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39)

NĂM PHỤNG VỤ 2014 – 2015. NĂM B

30/11

09/10

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I.
Bài đọc Chúa nhật: NĂM B. Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 ; 1Cr 1,3-9 ;
Mc 13,33-37. (Không cử hành lễ thánh Anrê, tông đồ).  
Trong các Chúa nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

Ý cầu nguyện:

Ý chung:  Cầu xin cho lễ Giáng Sinh của Đấng Cứu Độ mang bình an và hy vọng đến cho tất cả mọi người thành tâm thiện chí.

Ý truyền giáo: Xin cho các bậc cha mẹ là những người thật sự rao giảng Tin Mừng, truyền đạt cho con cái mình quà tặng quý báu là đức tin.

1/12

10/10

Tm

Thứ Hai. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.

2

11

Tm

Thứ Ba. Is 11,1-10 ; Lc 10,21-24.

3

12

Tr

Thứ Tư. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC.
Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
(AC 59,8c).
1Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 16,15-20.

* Bổn mạng Đức Tổng Giám mục Giáo phận

4

13

Tm

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Is 26,1-6 ; Mt 7,21.24-27.

5

14

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Is 29,17-24 ; Mt 9,27-31

Lưu ý: Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v…. (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Khoá họp tháng 04/1991).

Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép.

6

15

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Nicôla, giám mục (Tr).
Is 30,18-21.23-26 ; Mt 9,35-10,1.6-8.

7

16

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II.
Is 40,1-5.9-11 ; 2Pr 3,8-14 ; Mc 1,1-8.
(Không cử hành lễ thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh). 

8

17

Tr

Thứ Hai. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12 ; Lc 1,26-38.

9

18

Tm

Thứ Ba. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 40,1-11 ; Mt 18,12-14.

10

19

Tm

Thứ Tư. Is 40,25-31 ; Mt 11,28-30.

+ Thánh Simon PHAN ĐẮC HÒA. Mai Vĩnh, TT-Huế, Trùm họ, tử đạo 10.12.1840

11

20

Tm

Thứ Năm. Thánh Đamasô I giáo hoàng (Tr). Is 41,13-20 ; Mt 11,11-15.

12

21

Tm

Thứ Sáu. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Is 48,17-19 ; Mt 11,16-19.

13

22

Đ

Thứ Bảy. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Hc 48,1-4.9-11 ; Mt 17,10-13.

14

23

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Thánh vịnh tuần III. Is Is 61,1-2a.10-11 ; 1Tx 5,16-24 ; Ga 1,6-8.19-28.
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).

15

24

Tm

Thứ Hai. Ds 24,2-7.15-17a ; Mt 21,23-27.

16

25

Tm

Thứ Ba. Xp 3,1-2.9-13 ; Mt 21,28-32.

17

26

Tm

Thứ Tư. St 49,2.8-10 ; Mt 1,1-17.

18

27

Tm

Thứ Năm. Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24.

19

28

Tm

Thứ Sáu. Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25.

20

29

Tm

Thứ Bảy. Is 7,10-14 ; Lc 1,26-38.

21

30

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV.
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 ; Rm 16,25-27 ; Lc 1,26-38.
(Không cử hành lễ Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).

22

01/11

Tm

Thứ Hai. 1Sm 1,24-28 ; Lc 1,46-56.

23

02

Tm

Thứ Ba. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24 ; Lc 1,57-66.

24

03

Tm

Thứ Tư. Sáng: 2Sm 7,1-5a.8b-12.14a.16 ; Lc 1,67-79.

24

03

Tr

MÙA GIÁNG SINH

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

Thứ Tư. Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5 ; Cv 13,16-17.22-25 ; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

Lưu ý: Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

25

04

Tr

Thứ Năm. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm:
Is 9,16 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7 ; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10 ; Dt 1,1-6 ; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. Không được cử hành thánh lễ an táng.

26

05

Đ

Thứ Sáu. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  THÁNH TÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI.
Lễ kính. Cv 6,8-10;7,54-60 ; Mt 10,17-22.

* Bổn mạng Đức Tổng Giám mục Têphanô (hưu)

27

06

Tr

Thứ Bảy. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Ga 1,1-4 ; Ga 20,2-8.

28

07

Tr

CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH GIA THẤT: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.
Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14] (hay St 15,1-6;21,1-3) ; Cl 3,12-21 (hay Dt 11,8-11-12.17-19) ; Lc 2,22-40.
(Không cử hành lễ Các Thánh Anh Hài, Tử đạo).

29

08

Tr

Thứ Hai. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
Thánh Tôma Béckét, giám mục. tử đạo. Thánh vịnh tuần I.
1Ga 2,3-11 ; Lc 2,22-35.

30

09

Tr

Thứ Ba. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
1Ga 2,12-17 ; Lc 2,36-40.

31

10

Tr

Thứ Tư. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Sylvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21 ; Ga 1,1-18.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

SỐNG ĐỨC TIN

%d bloggers like this: